Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_4

Sijoittajat

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–30.6.2018

Toimitusjohtaja Juho Nummela (7. elokuuta 2018):

Metsäkonemarkkina oli erittäin vahva myös vuoden toisella neljänneksellä. Markkina-alueistamme
vahvimmin kasvoivat Pohjois- ja Keski-Eurooppa sekä Venäjä. Kuluneen neljänneksen tilausvirta oli erinomainen ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 187,0 (141,4) miljoonaa euroa. Hyvä kysyntä, pitkä tilauskanta ja tehtaan investointi ovat vaikuttaneet toimitusaikojen pituuteen. Kysyntä ylittää nykyisessä tilanteessa kapasiteetin merkittävästi ja paineet
toimitusaikojen nopeuttamiselle ovat kasvaneet entisestään. Talouden kuumentuneessa tilanteessa komponenttien saatavuus on ollut haasteellista ja tulee olemaan haastavaa lähiaikoina. Ponsse on kuitenkin pystynyt valmistamaan koneita suunnitelman mukaisesti.

Toisella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 149,0 (128,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 15,7 prosenttia. Sekä huoltopalveluiden että vaihtokoneliiketoiminnan liikevaihdot kasvoivat erinomaisesti. Liikevaihdon kasvu on hyvällä tasolla siihen nähden, että Ponssen uuden tehtaan ylösajo aloitettiin kuluneen vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla. Tehtaan ylösajon vaikutukset valmistuvien koneiden määrissä näkyvät sekä toisella että kolmannella neljänneksellä. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 78,4 (74,5)
prosenttia.

Liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 12,4 (13,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 8,3 (10,8). Vieremän tehtaan ylösajon vaikutukset näkyvät kannattavuutta heikentävästi. Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus oli noin 4,5 prosentin kasvussa vertailukauteen verrattuna ja liikevoitto oli 29,5 (28,2) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 10,1 (10,9) prosenttia hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen ansiosta.

Rahavirta jatkoi erinomaista kehitystään ja toisen vuosineljänneksen lopussa liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 (-0,7) miljoonaa euroa. Yhtiön käyttöpääoma oli hyvin hallinnassa ja varsinkin vaihtokonevarasto oli kasvuun nähden hyvällä tasolla. Vieremän tehdasinvestointi etenee aikataulussa. Toisen neljänneksen aikana rakensimme uusia valmistuslinjoja ja saneerasimme tehtaan tiloja. Samalla jatkoimme toimintatapojemme järjestelmällistä kehittämistä uuden varastojärjestelmän käytön parantamiseksi. Tehtaan laajennus uusine varastojärjestelmineen on ollut iso muutos ja henkilöstön panos ja tinkimätön työ onnistumisemme mahdollistamiseksi on ollut merkittävää. Uusi tehdas ja uudet valmistuslinjat aloittavat toimintansa elokuun alussa.   

Viimeisin osakekurssi

Osakekurssi

Tarkastele Ponsse Oyj:n osakekurssia lähes reaaliaikaisesti eri aikaväleillä.

Kalenteri

Sijoittajakalenterista saat tiedon tulevista talousjulkaisuista.