Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_4

Sijoittajat

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2017

Toimitusjohtaja Juho Nummela (13. helmikuuta 2018):

Vuosi 2017 oli Ponsselle erinomainen ja tasapainoinen kasvun, kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirtojen suhteen. Onnistuimme jokaisella neljänneksellä tasaisesti läpi vuoden. Kannattavuutemme oli hyvällä 11,7 prosentin tasolla ja samalla pystyimme kasvamaan 11,4 prosenttia ja saavuttamaan 56,5 miljoonan euron positiivisen rahavirran. Viennin osuus liikevaihdostamme oli 77,3 prosenttia.

Tilausvirtamme oli erinomainen läpi vuoden ja tilauskantamme oli vuoden lopussa 124,6 miljoonaa euroa. Vieremän tehtaasta valmistui katsauskaudella ennätysmäärä metsäkoneita samaan aikaan, kun uuden tehtaan rakennustyöt olivat käynnissä.

Sekä kemiallisen- että mekaanisen metsäteollisuuden näkymät ovat hyvät ja Ponssen toimintaympäristö on siten suotuisa. Kokonaismarkkina kehittyi vuonna 2017 hyvin eikä huonosti vetäviä markkina-alueita ollut. Venäjän metsäkonemarkkina kehittyi voimakkaasti ja se kasvoi maailman suurimmaksi tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinaksi ohi Ruotsin ja Suomen. Ponssen markkinaosuus Venäjällä on vahva. Venäjän lisäksi metsäkonemarkkina kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Saksassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Pohjois-Amerikassa markkinatilanne oli normaali ja metsäkoneiden kysyntä oli hyvällä tasolla.

Kaikki liiketoiminta-alueemme olivat tasaisessa kasvussa läpi vuoden. Uusien koneiden myynti kasvoi hyvin ja myös huoltopalveluliiketoimintamme jatkoi tasaista kasvuaan. Vaihtokonemyyntimme kasvoi loppuvuonna merkittävästi.
Kumulatiiviseksi liikevaihdoksi muodostui historiallisen korkea 576,6 (517,4) miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 67,4 (55,2) miljoonaa euroa. Vuoden alusta yhtiön liikevaihdon kasvu oli 11,4 prosenttia ja liikevoiton muutos 22,3 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Liikevoittoprosentti oli katsauskaudella 11,7 (10,7) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 56,5 (53,7) miljoonaa euroa. Uusien koneiden varasto jäi hieman normaalitasoa korkeammalle, mutta vaihtokonevaraston pienentyminen vaikutti positiivisesti liiketoiminnan rahavirtojen kehitykseen.
Yhtiön tase vahvistui edelleen ja vakavaraisuutemme jatkoi positiivista kehittymistään. Yhtiön omavaraisuusaste oli 51,9 (50,3) prosenttia.

Kehitämme Ponssea pitkäjänteisesti tukeaksemme asiakkaidemme liiketoimintaa. Toimintamme ja tuotteidemme jatkuva uusiutuminen on tärkeää. Vuodesta 2010 lähtien olemme nousujohteisesti investoineet tuotekehitykseen noin 82,1
miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuteen noin 153,2 miljoonaa euroa.

Investointimme ovat jatkuneet suunnitellun mukaisesti sekä huoltopalveluverkostoomme että Vieremän tehtaan toimintoihin. Katsauskaudella valmistui uudet huoltopalvelukeskukset Ranskaan, Uruguayhin sekä Isoon-Britanniaan. Tehtaan kehitys keskittyy voimakkaasti tuottavuuden ja laaduntuottokyvyn kehittämiseen yhdessä koko valmistusverkoston kanssa. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja rakennustyöt valmistuivat loppuvuonna 2017. Vuoden 2018 aikana Vieremän uuden tehtaan ylösajo tapahtuu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Investoinneilla parannamme kykyämme valmistaa PONSSE-metsäkoneita Suomessa ja vastata paremmin markkinoiden tarpeisiin.

Ponsse Oyj_Tilinpäätös 2017 (.pdf, 138.39 kB)

Viimeisin osakekurssi

Osakekurssi

Tarkastele Ponsse Oyj:n osakekurssia lähes reaaliaikaisesti eri aikaväleillä.

Kalenteri

Hiljainen jakso
1.7.2018 - 6.8.2018
Suljettu ikkuna
9.7.2018 - 8.8.2018

Sijoittajakalenterista saat tiedon tulevista talousjulkaisuista.