Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Tavaralajimenetelmä on ympäristöystävällinen

Tavaralajimenetelmän koneissa on noin 10 metriin ulottuva nosturi ja rungot pystytään katkomaan jo metsässä, tämä mahdollistaa tavaralajimenetelmälle ominaiset valikoivat harvennushakkuut. Valikoivassa harvennushakkuissa harvennetaan ylitiheä metsikkö ja jätetään kasvamaan metsikön parhaat yksilöt. Näin taataan että metsän arvo kohoaa ja myöhemmissä harvennuksissa tai päätehakkuissa metsästä saadaan korkealuokkaista puuta. Kokorunkomenetelmällä tämä ei ole mahdollista.

Tavaralajimenetelmässä puu karsitaan ja katkotaan metsässä. Tästä syystä paljon ravintoa sisältävä lehti/neulasmassa sekä oksat ja latvus jäävät metsään. Tämä varmistaa etenkin ravinneköyhässä maaperässä että kasvamaan jäänyt puusto tai uudistettava taimikko saa maasta riittävästi ravinteita. Kokorunkomenetelmässä tämä ravinnemassa kulkeutuu tienvarteen pois metsästä.

Tavaralajimenetelmässä tarvitaan tienvarteen vain vähän varastopaikkaa koska puun käsittelyä ei tehdä tien varressa. Valmiit puupinot tarvitsevat luonnollisesti varastopaikan tien varresta. Usein tavaralajimenetelmässä puun kuljetus tapahtuu mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun puut on tuotu tien varteen. Siksi varasto ei pääse kasvamaan. Kokorunkomenetelmässä tarvitaan tienvarresta suuri varastoalue koska puiden karsinta ja osin katkonta tapahtuu tien varressa. Lisäksi korjuun jälkeen tarvitaan varastopaikan siivous koska suuri oksa/latvusmassa joka jää tien varteen on korjattava pois.

Tavaralajimenetelmä mahdollistaa pienten korjuulohkojen kannattavan korjuun koska työmaalle siirrettäviä koneita on vähemmän. Kaikkein edullisimmin tämä tapahtuu Dual yhdistelmäkoneilla, jossa sama kone voi toimia sekä harvesterina että kuormatraktorina. Tavaralajimenetelmässä ei käsitellä kokonaisia runkoja, joten koneet on voitu rakentaa verraten keveiksi. Lisäksi harvesteri jättää maastoltaan herkissä korjuukohteissa oksamaton ajouralle, jonka päällä kuormatraktori ajaa. Siksi tavaralajimenetelmässä maastoon kohdistuvat korjuuvauriot kuten ajourat, rikotut puut jne. ovat huomattavasti pienempiä kuin kokorunkomenetelmässä.

Siistimmän korjuujäljen, kannattavasti tehtyjen pinta-alaltaan pienten korjuukohteiden sekä valikoivan harvennuksen ansiosta tavaralajimenetelmä saavuttaa helpommin yleisen hyväksynnän.