Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Logistiikka avainasemassa

Oikein toteutettuna tavaralajimenetelmässä puun kaukokuljetus tehtaalle voidaan hoitaa huomattavasti edullisemmin ja tehokkaammin kuin kokorunkomenetelmässä.

Tavaralajimenetelmässä esimerkiksi tukit kuljetetaan suoraan sahalle, sorvitukit suoraan vaneritehtaalle ja kuitupuu suoraan paperi tai sellutehtaalle. Tästä syystä kuljetusmatka on lyhempi kuin kokorunkomenetelmässä, jossa koko runko tyypillisesti kuljetetaan ensiksi sahalle, jossa kuorma puretaan ja rungosta katkotaan sahaukseen kelpaava osa pois.

Tyypillisesti loppuosa eli kuitupuuksi menevä osa haketetaan, lastataan autoon ja kuljetetaan taas paperi tai sellutehtaalle. Näin kokorunkomenetelmässä puun käsittelykertoja kuitupuun osalle tulee enemmän kuin tavaralajimenetelmässä ja mm. kuitupuun kuljetusmatka on lähes aina pitempi kuin tavaralajimenetelmässä.

Tavaralajimenetelmän kuljetuksissa voidaan lisäksi hyödyntää menopaluukuljetuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hakkuukohteelta otetaan kyytiin esim. sahatukkeja ja viedään ne sahalle, niin sahan lähettyviltä voidaan ottaa taas kuitupuukuorma joka viedään paperitehtaalle.