Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Kalusto ja korjuukustannukset

Tavaralajimenetelmässä korjuukaluston muodostaa koneketju eli harvesteri ja kuormatraktori. Harvesteri kaataa, karsii, mittaa ja katkoo rungot puunkäyttäjän haluamiksi tavaralajeiksi. Kuormatraktori kuljettaa tavaralajit metsäautotien varteen pitäen kunkin tavaralajin omassa erillisessä pinossa. Kaukokuljetus tehtaalle tapahtuu puutavara-autolla, jossa on mukana nosturi kuormaamista varten.

Vastaavasti kokorunkomenetelmässä korjuukalusto muodostuu kaatokoneesta, joka kaataa rungot, juontokoneesta (skidder), jolla kokonaiset rungot vedetään tien varteen sekä karsimakoneesta. Karsimakone karsii rungot kokonaisina ja katkaisee puusta latvan pois. Usein tien varrella tarvitaan vielä katkomakone (slasher), mikäli rungot ovat niin pitkiä, että ne täytyy kaukokuljetusta varten katkaista esim. kolmeen osaan. Kuormaus puutavara-autoon tapahtuu autossa kuljetettavalla nosturilla tai erillisellä kuormauskoneella.

Tavaralajimenetelmän koneet ovat teknisesti edistyksellisempiä kuin kokorunkomenetelmän koneet ja siksi koneet maksavat myös enemmän. Vastaavasti kokorunkomenetelmässä tarvitaan koneita enemmän. Tavaralajimenetelmän koneiden yhteiskustannus verrattuna kokorunkomenetelmään voi olla hivenen suurempi. Tavaralajimenetelmässä polttoaineen kulutus korjattua puutavarakuutiota kohti on merkittävästi pienempi kuin kokorunkomenetelmässä, koska koneita on vähemmän ja tyypillisesti koneet ovat kevyempiä. Lisäksi tavaralajimenetelmässä palkkakustannukset ovat pienemmät koska ei tarvita niin monia kuljettajia. Näin kokonaisuudessaan korjuukustannukset tienvarteen ovat kutakuinkin yhtenäiset riippuen korjuuolosuhteista.