Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Jatkojalostus on nopeaa

Tavaralajimenetelmässä tukit on katkottu jo metsässä. Siksi sahalla voidaan tukit läpimittalajitella ennen sahausprosessia läpimitaltaan samankokoisia tukkeja sisältäviin eriin. Tällainen erä voidaan sahata suurella linjanopeudella koska kaikki sahaan tulevat tukit ovat samaa läpimittaluokkaa. Sahan asetetta ei tarvitse muuttaa eri tukkien välillä.

Kokorunkomenetelmässä tukit sahataan tyypillisesti siinä järjestyksessä kuin ne rungosta irrotetaan. Siksi jokaisen tukin latvaläpimitta on erilainen ja tästä syystä sahan asetetta joudutaan muuttamaan jokaiselle tukille. Tämä taas johtaa pienempään linjanopeuteen.