Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Tavaralajimenetelmä

Maailmassa on kaksi vallitsevaa koneellista puunkorjuumenetelmää kokorunkomenetelmä ja tavaralajimenetelmä, eli CTL (Cut-to-Length).

Ponsse on erikoistunut tavaralajimetelmään perustuviin metsäkoneisiin ja niihin liittyviin tietojärjestelmiin.

Kokorunkomenetelmässä rungot karsitaan metsässä ja kuljetetaan tehtaalle kokonaisina tai lähes kokonaisina. Tehtaalla rungosta erotellaan kuhunkin käyttötarpeeseen soveltuva rungonosa. Näitä rungonosia ovat esimerkiksi sahatukki ja kuitupuu.

Tavaralajimenetelmässä rungot katkotaan metsässä eri käyttötarkoituksiin meneviin pölkkyihin eli tavaralajeihin. Tyypillisiä tavaralajeja ovat sahatukki, sorvitukki, pikkutukki ja kuitupuu.

Maailman puunkorjuusta noin 50 % korjataan manuaalisesti mm. moottorisahalla. Loput n.
50 % korjataan koneellisesti joko tavaralaji (CTL)- tai kokorunkomenetelmällä (TL).

Koneellisesti korjattavasta osuudesta n. 60 % korjataan kokorunkomenetelmällä ja loput 40 % pohjoismaisella tavaralajimenetelmällä.

Koko maailman puunkorjuusta siis noin 20 % kuuluu tavaralajimentelmän piiriin. Määrä kasvaa jatkuvasti.