News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

Sisältö, joissa tagi Cision.

Ponssen tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2022

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Ponsse nostaa tulosohjaustaan vuodelle 2021

Ponssen puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 7.4.2021 Vieremällä.

Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2020 on julkaistu

Kutsu Ponssen yhtiökokoukseen

Ponsse Oyj:n (”Ponsse”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään koronaviruspandemian vuoksi väliaikaisen lain nojalla keskiviikkona 7.4.2021 klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden asiamiesten vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkavat klo 9.45.

Ponsse Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on julkaistu

Ponsse Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt kolmesta uudesta konsernin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Ponssen tilinpäätös 1.1.–31.12.2020

Gary Glendinning UK:n ja Irlannin aluejohtajaksi

Gary Glendinning aloittaa Ponssen aluejohtajana UK:n ja Irlannin alueilla ja Ponsse UK Ltd:n toimitusjohtajana 1.1.2021. Irlannin PONSSE-asiakastuesta ja myynnistä vastaa konsernin tytäryhtiö Ponsse Machines Ireland Ltd.

Miika Soininen Ponsse Oyj:n johtoryhmään

Tekniikan yo Miika Soininen (38) on nimitetty Ponsse Oyj:n johtoryhmään IT- ja digitaalisten palveluiden johtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. joulukuuta 2020 alkaen. Miika Soininen raportoi toimitusjohtaja Juho Nummelalle ja hänen sijaintipaikkansa on Vieremä.

Ponsse Plc - Managers' Transactions, Juho Nummela

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Ponssen tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2021

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vaihtuu – Marko Mattila yhtiön johtoryhmään

Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Ponssen hallitus valitsi tänään pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Jarmo Vidgrénin (44). Vuodesta 2010 yhtiön hallituksen puheenjohtajana toiminut Juha Vidgrén (49) jatkaa hallituksen jäsenenä. Samalla Marko Mattila nousee yhtiön johtoryhmään.

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

PONSSE OYJ: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus