News2

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
Takaisin

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 

- Liikevaihto oli 276,4 (H1/2019 315,8) miljoonaa euroa.

- Q2 liikevaihto oli 131,9 (Q2/2019 172,7) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 21,8 (H1/2019 30,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,9 (9,6).

- Q2 liiketulos oli 8,4 (Q2/2019 17,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,4 (10,2).

- Tulos ennen veroja oli 7,0 (H1/2019 30,1) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli -14,6 (2,7) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,83) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 47,9 (51,3) prosenttia.

- Tilauskanta oli 179,3 (361,1) miljoonaa euroa.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Koronapandemian vuoksi toinen vuosineljännes oli Ponsselle erittäin haastava. Komponenttien saatavuusongelmista alkaneet haasteet realisoituivat nopeasti kysynnän kriisiksi markkinoilla lisääntyneen epävarmuuden johdosta. Markkinatilanteen heikennyttyä saatujen tilausten arvo toisella neljänneksellä oli 110,6 (168,8) miljoonaa euroa ja tilauskantamme laski 179 miljoonaan euroon.

Nopean reagoinnin ansiosta pystyimme kuitenkin sopeutumaan äkilliseen tilanteeseen tehokkaasti. Koronapandemian alkuvaiheessa komponenttien saatavuusongelmat liittyivät eurooppalaisiin kumppaneihimme, kun erityisesti Pohjois-Italiassa ja Saksassa toimivat tehtaat joutuivat sulkemaan oviaan. Varautumisemme ansiosta tuotantomme pyöri yhdessä vuorossa ilman keskeytyksiä, ja kesäkuussa nostimme tehtaan kapasiteetin takaisin normaalille tasolleen. Tuotanto- ja huoltotoimintoja lukuun ottamatta henkilökuntamme siirtyi etätyöhön maaliskuun puolivälissä. Muutoksista huolimatta ponsselaisten tekemisen taso pysyi erinomaisena ja jatkoimme yhtiön voimakasta kehittämistä kaikissa toiminnoissa.

Tehtaan keskeytymättömän toiminnan ansiosta säilytimme vaikeassa tilanteessa kohtuullisen liikevaihtotason. Vuoden toisella neljänneksellä Ponssen liikevaihto oli 131,9 (172,7) miljoonaa euroa. Koronapandemia vaikutti laajasti asiakkaidemme toimintaan ja huoltopalveluiden ja vaihtokoneliiketoiminnan liikevaihto laski uuskonemyynnin ohella. Vaihtokonemyyntimme oli heikkoa erityisesti toisen neljänneksen alussa ja vaihtokonevarasto kasvoi katsauskaudella huomattavasti. Neljänneksen loppua kohti kaikki liiketoiminta-alueemme alkoivat selvästi virkistyä.

Liiketoiminnan aktiivisuuden laskiessa koko henkilöstöä koskivat kuluneella neljänneksellä määräaikaiset lomautukset ja tehokas kulukuuri. Nämä toimenpiteet vaikuttivat merkittävästi taloudelliseen suoritukseemme. Ponssen liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 8,4 (17,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,4 (10,2). Laskimme liiketoiminnan kuluja kuluneella neljänneksellä noin 20 prosenttia. Kumulatiivinen rahavirta oli toisen vuosineljänneksen lopussa -14,6 (2,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulokseen ei ollut tarvetta sisällyttää merkittäviä kertaluontoisia tulosvaikutteisia eriä ja yhtiön tase on vahva.

Haastavassa toimintaympäristössä jatkamme panostuksiamme myyntiin, huoltoon ja varaosien saatavuuteen normaalisti, ja palvelemme asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan. Pyrimme keskittymään asioihin, joihin voimme vaikuttaa ja varsinkin investoinnit tuotteidemme kehitykseen tuottavat jatkuvasti tuloksia. Vieremän tehtaamme on aikataulussa ja erinomaisessa iskussa. Tehdas jatkaa toistaiseksi kahdessa vuorossa täydellä kapasiteetilla kohtuullisen tilauskantamme ansiosta.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus on muuttanut nopeasti toimintaympäristöämme ja heikentänyt metsäkoneiden kysyntää. Syksy tulee olemaan meille haastava. Tilauskannan kasvattaminen syksyn aikana on tärkeää, jotta voimme varmistaa normaalin toiminnan myös vuoden vaihteen jälkeen.

Tärkeintä on turvata henkilökuntamme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveys kaikissa olosuhteissa.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 276,4 (315,8) miljoonaa euroa, joka on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 76,0 (79,7) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 42,9 (37,7) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 22,8 (21,1) prosenttia, Venäjä ja Aasia 11,5 (16,3) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,1 (24,5) prosenttia sekä muut maat 0,7 (0,4) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 21,8 (30,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7,9 (9,6) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 4,8 (22,6) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 42,9 (48,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 24,0 (29,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -14,8 (-0,3) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -13,5 (0,6) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 111,1 (106,4) miljoonaa euroa. Saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttavat konsernin efektiiviseen veroasteeseen. Katsauskauden tulokseksi muodostui 2,9 (23,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,11 (0,83) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 484,8 (403,0) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 174,8 (157,1) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 38,5 (53,0) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 103,3 (24,2) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 229,5 (202,2) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 215,7 (187,8) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 165,0 (77,6) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään nostamalla rahoituslimiiteistä ja yritystodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 41 %. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat 61,7 (53,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 26,9 (26,3) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,9 (51,3) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -14,6 (2,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -7,2 (-11,5) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 217,4 (391,6) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 179,3 (361,1) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 10,9 (9,6) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 4,4 (3,1) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 7,2 (11,7) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Muutoksista yhtiön johtoryhmässä on annettu erillinen tiedote 27.5.2020.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Patrick Murphy (Irlanti),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 771 (1 755) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 777 (1 808) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2020 oli 2 206 888 kappaletta, joka on 7,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 54,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 19,36 euroa osakkeelta ja ylin 33,00 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 25,40 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 711,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 27.5.2020.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Koronapandemian pitkittyminen voi vaikuttaa merkittävästi metsäkoneiden kysyntään sekä komponenttien että rahoituksen saatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ponsse perui 17.3.2020 antamallaan tulosvaroitustiedotteella aikaisemman tulosohjauksen, jonka mukaan konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2020 samalla tasolla kuin 2019.

Koronaviruspandemian merkitystä ja sen vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin tai maksuvalmiuteen ei voida tällä hetkellä kohtuudella arvioida tilanteen nopean kehityksen ja epävarmuuden vuoksi.

On edelleen epäselvää, kuinka kauan koronapandemia tulee jatkumaan, joten emme tässä vaiheessa anna tulosohjausta kuluvalle vuodelle.

Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.

 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-6/20 1-6/19 1-12/19
LIIKEVAIHTO 276 408 315 804 667 402
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 17 577 28 743 15 718
Liiketoiminnan muut tuotot 928 1 240 3 046
Materiaalit ja palvelut -194 189 -227 944 -447 390
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -42 851 -47 962 -92 693
Poistot -11 998 -10 400 -21 219
Liiketoiminnan muut kulut -24 041 -29 088 -57 563
LIIKETULOS 21 836 30 393 67 302
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -60 -54 305
Rahoitustuotot ja –kulut -14 764 -284 -1 032
TULOS ENNEN VEROJA 7 011 30 055 66 574
Tuloverot -4 064 -6 870 -14 564
TILIKAUDEN TULOS 2 947 23 185 52 010
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 2 793 1 026 2 373
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5 740 24 211 54 383
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,11 0,83 1,86

 
IFRS IFRS
4-6/20 4-6/19
LIIKEVAIHTO 131 905 172 719
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -4 892 9 434
Liiketoiminnan muut tuotot 458 698
Materiaalit ja palvelut -82 158 -119 347
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -20 224 -25 910
Poistot -5 964 -5 215
Liiketoiminnan muut kulut -10 721 -14 843
LIIKETULOS 8 405 17 536
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -40 -15
Rahoitustuotot ja –kulut 213 -709
TULOS ENNEN VEROJA 8 577 16 812
Tuloverot -2 445 -3 792
TILIKAUDEN TULOS 6 133 13 020
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 950 -152
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 7 082 12 868
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,22 0,47

KONSERNITASE (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
30.6.20 30.6.19 31.12.19
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 34 843 28 342 32 213
Liikearvo 3 792 3 790 3 794
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 110 686 112 720 118 507
Sijoitukset 370 98 370
Osuudet osakkuusyrityksissä 685 491 849
Pitkäaikaiset saamiset 1 119 2 246 1 196
Laskennalliset verosaamiset 3 870 4 571 3 844
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 155 365 152 258 160 773
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 174 805 157 054 153 158
Myyntisaamiset 38 486 53 040 47 171
Tuloverosaaminen 421 459 351
Muut lyhytaikaiset saamiset 12 338 16 006 16 646
Rahavarat 103 348 24 229 48 704
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 329 398 250 788 266 030
VARAT YHTEENSÄ 484 763 403 046 426 803
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 3 460 3 462 3 460
Muuntoerot 8 192 4 053 5 399
Omat osakkeet -2 0 -2
Kertyneet voittovarat 210 812 187 674 216 264
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 229 462 202 189 232 121
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 48 176 47 193 48 030
Laskennalliset verovelat 1 075 1 182 1 407
Muut pitkäaikaiset velat 48 31 23
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 49 299 48 405 49 460
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 116 874 30 396 33 652
Varaukset 4 135 4 900 3 450
Tilikauden verovelat 1 210 2 557 3 021
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 83 784 114 599 105 099
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 206 002 152 452 145 221
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 484 763 403 046 426 803

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-6/20 1-6/19 1-12/19
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 2 947 23 185 52 010
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut 14 764 285 1 032
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 60 54 -305
Poistot 11 998 10 400 21 219
Tuloverot 4 064 6 870 14 564
Muut oikaisut -323 -589 -790
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 33 511 40 204 87 730
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 8 299 -13 201 -7 828
Vaihto-omaisuuden muutos -27 829 -28 838 -24 187
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -21 235 11 151 2 398
Pakollisten varausten muutos 685 -518 -1 968
Saadut korot 41 152 301
Maksetut korot -632 -350 -765
Muut rahoituserät -1 036 -475 -882
Maksetut verot -6 411 -5 459 -11 944
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -14 608 2 666 42 854
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7 247 -11 661 -28 567
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 128 322
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -7 245 -11 533 -28 245
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 83 655 5 298 7 166
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 0
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -1 302 -1 355 -2 402
Pitkäaikaisten saamisten muutos 327 547 832
Maksetut osingot -6 623 -22 400 -22 400
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 76 058 -17 910 -16 803
Rahavarojen muutos (A+B+C) 54 205 -26 777 -2 194
Rahavarat 1.1. 48 704 51 105 51 105
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 439 -100 -208
Rahavarat 30.6/31.12. 103 348 24 229 48 704
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssi- ja muut rahastot
C = Muuntoerot
D = Omat osakkeet
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 7 000 3 460 5 400 -2 216 264 232 121
Muuntoerot 2 793 2 793
Katsauskauden tulos 2 947 2 947
Katsauskauden laaja tulos 2 793 2 947 5 740
Osingonjako -8 399 -8 399
OMA PÄÄOMA 30.6.2020 7 000 3 460 8 193 -2 210 812 229 462
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 7 000 3 462 3 027 0 186 667 200 155
Muuntoerot 1 026 1 026
Katsauskauden tulos 23 185 23 185
Katsauskauden laaja tulos 1 026 23 185 24 211
Osingonjako -22 400 -22 400
Suorat kirjaukset voittovaroihin 223 223
OMA PÄÄOMA 30.6.2019 7 000 3 462 4 053 0 187 674 202 189


SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)
 
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2020 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä
Segmentin liikevaihto 189 341 64 350 32 329 62 122 348 142
Segmentin väliset tuotot -70 603 -1 210 -655 -1 096 -73 563
Kohdistamaton tuotto 1 830
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 118 738 63 139 31 675 61 026 276 408
Segmentin liiketulos 2 329 8 457 996 6 783 18 565
Kohdistamaton tuotto 3 271
LIIKETULOS 2 329 8 457 996 6 783 21 836
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2019 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä
Segmentin liikevaihto 219 206 67 520 52 007 78 913 417 647
Segmentin väliset tuotot -99 993 -912 -604 -1 648 -103 157
Kohdistamaton tuotto 1 315
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 119 213 66 608 51 403 77 265 315 804
Segmentin liiketulos 6 475 9 821 7 135 9 052 32 484
Kohdistamattomat erät -2 091
LIIKETULOS 6 475 9 821 7 135 9 052 30 393

 
30.6.20 30.6.19 31.12.19
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur) 653 1 242 858

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)
30.6.20 30.6.19 31.12.19
Takaukset muiden puolesta 0 223 20
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu 8 217 8 398 8 700
Muut vastuut 6 78 159
YHTEENSÄ 8 223 8 699 8 879

3. VARAUKSET (1 000 eur)
Takuuvaraus
1.1.2020 3 450
Lisätyt varaukset 1 117
Perutut varaukset -432
30.6.2020 4 135

4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)
30.6.20 30.6.19
Osinko per osake 0,30 eur (0,80 eur) 8 400 22 400

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur)
1-6/20 1-6/19
Lisäykset 5 354 10 905
Vähennykset -5 519 -64
YHTEENSÄ -165 10 841

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
1-6/20 1-6/19
Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 247 2 520
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet 0 0
Eläkesitoumukset, lakisääteinen eläketurva 673 346
Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset 123 123

TUNNUSLUVUT
30.6.20 30.6.19 31.12.19
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 10,9 9,6 19,3
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 7,2 11,7 28,6
% liikevaihdosta 2,3 3,7 4,3
Henkilöstö keskimäärin 1 771 1 755 1 761
Tilauskanta (Me) 179,3 361,1 256,8
Omavaraisuusaste % 47,9 51,3 54,8
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,11 0,83 1,86
Oma pääoma/osake (eur) 8,20 7,22 8,29

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

 

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

 

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100

 

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

 

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

 

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
1-6/20 1-6/19 1-12/19
Ponsse-konserni 217,4 391,6 642,2

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2019 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 11. elokuuta 2020

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

Dokumentit