Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_landscpae

16.5.2013

Einari Vidgrénin Säätiö jakoi tunnustuksia metsäalan osaajille

Einari Vidgrénin elämäntyötä ylläpitävä säätiö jakoi tunnustuksia metsäalan osaajille jo kahdeksannen kerran. Tänään Vieremällä järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin tunnustuksia yhteensä 90 000 eurolla.

Ponsse Oyj:n perustaja ja teollisuusneuvos Einari Vidgrén perusti vuonna 2005 Einari Vidgrénin Säätiön, jonka tarkoituksena on nostaa koneellisen puunkorjuun alalla tehtävän työn arvostusta. Säätiö haluaa kehittää ja lisätä koneelliseen puunkorjuuseen liittyvän yrittäjyyden tunnettuutta sekä lisätä koneellisen puunkorjuun kiinnostavuutta työllistäjänä etenkin nuorten keskuudessa. 

Einarin Palkinnot

Päähuomionosoituksena Säätiö myönsi Einarin Palkinnon kahdelle ansioituneelle metsäkoneyritykselle. 15 000 euron Einarin Palkinnon vastaanottivat Eero Pyykkönen Ky Paltamosta ja Pentti Häihälä Ypäjältä.

Eero Pyykkönen Ky on toiminut metsäalan urakointipalvelujen tuottajana jo lähes viidenkymmenen vuoden ajan. Perheyrityksen liiketoiminnan perusrunko muodostuu aines- ja energiapuun korjuusta sekä metsän uudistustöistä, ja sen toiminta-alueena ovat Paltamo lähikuntineen. Yritys on aktiivisesti ollut puunkorjuualan kehityksen kärjessä ja ollut mukana uusien innovaatioiden kehittämisessä yhdessä laitevalmistajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.  Yrityksen toimintaperiaatteisiin kuuluu pitkäjänteinen henkilöstöpolitiikka, jossa arvostetaan henkilökunnan korkeaa ammattitaitoa ja pyritään takaamaan alan kausivaihteluista huolimatta henkilökunnalle vakaa työllisyys. Yrityksen toimintaa ohjaa laatu- ja toimintajärjestelmä.

Pentti Häihälä palkittiin pitkästä elämäntyöstä koneellisen puunkorjuun alalla. Häihälä lopetti varsinaisen yritystoiminnan vuonna 2012 toimittuaan puunkorjuualalla aina 50-luvulta lähtien. Häihälän yrittäjyyden lähtökohtina on ollut pitkäjänteinen ja vastuullinen työ sekä ammattitaitoisen henkilökunnan arvostaminen. Pitkänlinjan puunkorjuuammattilaisen yrityksen pohjalta syntyi uutta yritystoimintaa, kun osa hänen palveluksessaan toimineista kuljettajista jatkoi puunkorjuuyrittäjinä.

Einarin Tunnustuspalkinnot

Säätiö palkitsi koneelliseen puunkorjuuseen liittyviä tutkimus- ja tuotekehitystahoja, alan koulutuksen kehittäjiä sekä alan tunnettuutta ja arvostusta nostaneita tahoja Einarin Tunnustuspalkinnoilla.

10 000 euron palkinnon vastaanotti Metsäopetus.fi ansioistaan metsäkonealan tunnettuuden parantamisessa nuorten keskuudessa ja alan yleisestä markkinointityöstä.

4000 euron Einarin Tunnustuspalkinto luovutettiin Maaseutuammattiin ry:lle. Yhdistyksen tavoitteena on verkostoida Pohjois-Savon metsä- ja maatalouden yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja muut toimijat yhteiseen tiedotustoimintaan.  Näin pyritään mahdollistamaan peruskoululaisille ja peruskoulujen opettajille entistä paremmat mahdollisuudet tutustua metsä- ja maatalouden alan ammatteihin muun muassa tutustumiskäyntien kautta.

3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulta Koneaika-näyttelyn ja tapahtumatoiminnan kehittämiseksi. Painopistealueena on erityisesti lasten ja nuorten metsäkone-oppimisympäristön kehittäminen.

3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti Lapin ammattiopiston metsäkoneopetuksen lehtori Tuomo Hakkarainen ansioistaan yli 35 vuoden työstä metsäkoneopetuksen lehtorina. Tuomo Hakkarainen on laajasti kiitetty metsäkonekouluttaja, joka on aktiivisesti toiminut myös eri sidosryhmien välisessä yhteistyössä ja kansainvälisen yhteistoiminnan organisoijana.

3000 euron Einarin Tunnustuspalkinnon vastaanotti yhdysvaltalainen puunkorjuuyrittäjä Dennis Schoeneck, Enterprise Forest Products. Dennis Schoeneck on toiminut aktiivisesti vapaaehtoistyössä koululaisten metsä- ja metsänhoitoon liittyvän työn tiedon lisäämisestä. Hän on myös aktiivisesti mukana yksityisten metsänomistajien metsänhoidon tiedon lisäämiseksi tehtävissä tapahtumissa ja koulutuksissa.

Einarin Kuljettajapalkinnot ja Einarin Opiskelijastipendit

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 25 ansioitunutta metsäkoneenkuljettajaa 1000 euron Einarin Kuljettajapalkinnolla. Ehdotukset palkittavista metsäkoneenkuljettajista tekivät metsäyhtiöt ja sahat.

Einarin Kuljettajapalkinnon vastaanottivat:

Ville Hänninen                      Haukivuori
Jari Hölsömäki                      Rintala
Timo Kinnunen                     Varkaus
Reima Koskenoja                  Oripää
Urpo Kuivalainen                  Ylivieska
Antti Leinonen                     Tuupovaara
Anssi Pesonen                     Ilomantsi
Olavi Pihtola                        Istunmäki
Markku Pitkänen                   Varpaisjärvi
Heimo Pokela                       Keuruu
Risto Puustinen                    Niittylahti
Pekka Pyykönen                   Nurmes
Kari Saarinen                       Koski TL
Jukka Sissonen                    Tuupovaara
Jarmo Sorsa                        Ilomantsi
Jaakko Suorsa                     Paltamo
Jari Tiainen                         Tohmajärvi
Tapani Vanninen                  Uimaharju
Veikko Välipakka                   Kärnä
Mauri Ylihaveri                      Ikaalinen
Jarmo Ärväs                         Kuopio
Seppo Kiiskilä                       Vieremä
Tomi Kuusela                        Posio
Antti Valtanen                      Paltamo
Reijo Holck                           Lohiniva (Lappi) 

Einari Vidgrénin Säätiö palkitsi myös 500 euron opiskelijastipendillä 23 metsäkonealan opiskelijaa. Stipendeistä ovat päättäneet kunkin koulun opettajakunta kriteerinään koulumenestyksen lisäksi se, että koulunsa päättävällä oppilaalla on työpaikka metsäkoneenkuljettajana tai -huoltajana.

Einarin Opiskelijastipendin vastaanottavat:

Teemu Riepula ja Teuvo Turves, Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski
Christian Berg ja Felix Martin, Yrkesakademin i Österbotten, Vasa
Otto Paakkala, Hämeen ammatti-instituutti (Evo), Hämeenlinna
Jyri Mustonen ja Jani Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto, Nikkarila, Pieksämäki
Juho Helminen ja Tommi Ojala Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Kullaa
Olli-Matti Niemeläinen ja Niko Syrjäläinen, Etelä-Savon ammattiopisto, Salosaari, Mikkeli
Antti Rinne-Rahkola ja Mikko Äytä Tampereen ammattiopisto, Kuru
Juha-Matti Salla ja Kaisa Vitikka, Lapin ammattiopisto, Rovaniemi
Markus Litmanen ja Mikko Paananen Savon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala
Teemu Turunen ja Jukka Välipakka Jämsän ammattiopisto, Jämsä
Mikk Kalavus ja Ville Väisänen Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Valtimo
 Leo Lehtinen ja Petri Venäläinen TTS Tuottavuus ja luonnonvarat, Rajamäki 

Kuvamateriaalia palkintojenjakotilaisuudesta:
http://www.ponsse.com/media-archive/images/events/2013/einari-vidgren-foundation

Palkittavien haastatteluita, ks. alla.

Materiaali on vapaasti lehdistön käytettävissä palkitsemistilaisuutta koskevassa uutisoinnissa.

 

Vieremällä 16. toukokuuta 2013 

EINARI VIDGRÉNIN SÄÄTIÖ

Juha Vidgrén
Puheenjohtaja

Lisätietoja:
Juha Vidgrén, puh. 040 518 6286
www.evsaatio.fi

Liitetiedostot