ElephantKing loadspace
Kuormatila

Kuormatila kantaa sujuvasti suuretkin puukuormat mahdollistaen aina tehokkaan työskentelyn. Kaksiosaisen rungon ja eri kuormatilavaihtoehtojen avulla kone voidaan varustaa sopivaksi eripituiselle puutavaralle ja erilaisiin kuljetuksiin ainespuusta energiajakeisiin. Suuri, 6,25 m2:n levikepaloilla varustettu kuormatila ja tarpeen mukaan kahteen suuntaan hydraulisesti liikkuva sermi.