Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

Kartor

OptiGIS Office

Upprättande av beståndskartor och optimering av transportvägar
Programmet OptiGIS Office möjliggör effektiv planering med hjälp av noggranna kartor över avverkningsområden. På kartan markeras avverkningsområdenas gränser, skyddade områden, lagerplatser vid väg och närbelägna huvudvägar för transporter.

Kartprogrammet läser rasterkartor, såsom grundkartor och flygfoton, och vektorbaserade bakgrundskartor, som gräns- och vägnätsdata.

OptiGIS Harvester

Övervakning av beståndskartor och skogsmaskiners position
Med hjälp av programmet OptiGIS Harvester och GPS-utrustning ser föraren på kartan var maskinen befinner sig. OptiGIS Harvester läser beståndskartor ritade av OptiGis Office-programmet och varnar föraren när maskinen närmar sig beståndsgränsen, en kraft- eller telefonledning, eller ett skyddat naturområde.