Webbplatsens språk har identifierats automatiskt – The language of the website has been recognised automatically

Virkesanskaffningssystem

Ponsses mångsidiga Opti-program effektiviserar planering och hantering av virkesanskaffning, avverkning och logistiska data i hela virkesanskaffningskedjan.

Kartor

Programmet OptiGIS Office möjliggör effektiv planering med hjälp av noggranna kartor över avverkningsområden. På kartan markeras avverkningsområdenas gränser, skyddade områden, lagerplatser vid väg och närbelägna huvudvägar för transporter.

Läs mer

APT

OptiEditor-programmet ritar upp en standardiserad APT-fil som används för att kontrollera aptering, fastställa trädslag, ange önskade sortiment och dimensioner, notera fördelning av stockupplag, och färgkoda listor. Programmet OptiSimu säkerställer att APT-kontrollfilen för apteringen fungerar felfritt innan den levereras till skördaren.

Läs mer

Rapportering

Rapporter ingsprogrammet OptiReport läser, sparar och rapporterar standardiserade produktions-, effektivitets- och tidsåtgångsdata som genererats av skördaren. Rapporterna är logiskt sammanställda och presenteras i form av både siffror och grafik.

Läs mer

Avverkningsinstruktioner och dataöverföring

Programmet OptiPlanner används för att utarbeta noggranna av ver kningsinst ruktioner till skogsmaskinförare. OptiComm är ett dataöverföringsverktyg som används särskilt för att via e-post skicka kapningsdatafilerna från maskin till kontor och vice versa.

Läs mer