Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • opti-lowheader

Kartat

OptiGIS Office

Leimikkokarttojen piirto ja reittien optimointi
OptiGIS Office -ohjelma mahdollistaa hakkuutyömaan tehokkaan ja tarkan korjuusuunnittelun. Karttaan voidaan määrittää esimerkiksi hakkuualueiden rajat, suojelukohteet, varottavat kohteet, tienvarsivarastojen sijainti sekä lähikuljetusten pääurat.

Karttaohjelma lukee rasterimuotoisia karttoja, kuten peruskarttoja ja ilmakuvia, sekä vektorimuotoisia taustakarttoja, kuten tiestö- ja kiinteistöraja-aineistoja sekä luonnonsuojelualueita (SYKE). 

OptiGIS Officella piirretty leimikkokartta on helposti välitettävissä metsäkoneeseen OptiPlanner -ohjelmalla tehtyjen korjuuohjeiden mukana.

OptiGIS Harvester

Metsäkoneen karttasovellus
OptiGIS Harvester -sovelluksella ja GPS -laitteistolla varustetussa metsäkoneessa kuljettaja voi seurata näytöltä metsäkoneen sijaintia sekä OptiGIS Office -ohjelmalla tehtyjä korjuukarttoja. Lisäksi koneen lähestyessä suojeltavaa luonnonarvojen kannalta arvokasta elinympäristöä tai vaarallista sähkölinjaa OptiGIS varoittaa kuljettajaa. Leimikkokartalta kuljettaja pystyy näkemään ajoreittiensä sijainnin. Etenkin pimeään aikaan työskentely helpottuu, kun kartalta voidaan seurata koneen liikkumista.