Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_1

Liiketoiminta-alueet

Ponssen toiminta voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen, jotka yhdessä muodostavat Ponssen liiketoiminnan.

Metsäkoneet

Buffalo+Ergo (1)

Ponsse Oyj:n toiminta-ajatus on kehittää ja markkinoida tehokkaimmat ja kestävimmät metsäkoneet teolliseen tavaralajimenetelmän puunkorjuuseen. Yhtiön tavoitteena on olla toimittaja markkinoiden halutuimmille tavaralajimenetelmän kokonaisratkaisuille, joilla asiakkaat menestyvät.

Tietojärjestelmät

Cabin

Tietojärjestelmätuotteet ovat olennainen osa modernia puutavaralajimetelmään perustuvaa puunkorjuuta. PONSSE Opti-ohjausjärjestelmä mahdollistaa keskitetyn toiminnan niin metsäkoneen kuin koko puunhankintaketjun logistiseen ohjaamiseen.

Palvelut

Service (3)

Ponssen strategiaan kuuluu palveluilla erilaistuminen. Haluamme erilaistua palvelulla ja tuottaa urakoitsijalle maksimaalisen arvon koko metsäkoneen ja asiakkuuden elinkaaren ajan.